88244120 mail@persianrace.com

اصول و تکنیک‌های حرکات نمایشی با اتومبیل

اصول و تکنیک‌های حرکات نمایشی با اتومبیل

اصول و تکنیک‌های حرکات نمایشی با اتومبیل

اصول و تکنیکهای اجرای حرکات نمایشی با اتومبیل

بسیاری از علاقمندان به رانندگی و ورزش پرهیجان اتومبیلرانی از طرفداران اجرای حرکات نمایشی با اتومبیل می باشند. در این مجموعه تکنیک ها و روشهای مختلف حرکات نمایشی از قبیل چرخش های 90 و 180 و 360 درجه با ترمز دستی، برن اوت، J-Turn، پاورآور و سایر تکنیکهای جذاب آموزش داده شده است.  

 

 

برای سفارش به drivingshop.ir مراجعه نمایید.

نظرات کاربران
نظر خود را بیان کنید. ارسال نظر
نظر خود را بیان کنید. ارسال نظر