88244120 mail@persianrace.com

جزئیات محتوی

رانندگی آفرود (خارج از آسفالت)

برخی از رانندگان بنا به تعریف و نیاز شغلی لازم است که در مسیرهای خارج از آسفالت رانندگی نمایند. این سر فصل به این گروه از رانندگان اصول و تکنیکهای رانندگی در مناطق صعب العبور مانند رودخانه، تپه، کویر، ریگ، رمل و غیره را آموزش میدهد. همچنین فراگیری این مهارت ها باعث کم شدن هزینه های سربار خودروهای مورد استفاده در آفرود می گردد.

 

 

برای سفارش به drivingshop.ir مراجعه نمایید.