88244120 mail@persianrace.com

جزئیات محتوی

رانندگی استراتژیک/تهاجمی ویژه افرادی که بنابر نیاز شغلی نیاز به استفاده از تکنیک‌های خاص دارند.

این سرفصل برای آموزش تخصصی افرادی می باشد که "زمان" در رانندگی آنها نقش به سزا و تاثیرگذاری دارد. افرادی همچون مدیران ارشد، پرسنل نظامی، حراست، رانندگان آمبولانس و ماشینهای آتش نشانی، رانندگان خودروهای محموله های ارزشمند انسانی (VIP Drivers) و غیر انسانی (رانندگان ماشینهای حمل پول و ...)  و کلیه رانندگانی که در حین رانندگی نیاز به استفاده از تکنیکهای خاص را دارند توصیه می شود.

 

 

برای سفارش کتاب ها به drivingshop.ir مراجعه نمایید.