88244120 mail@persianrace.com

جزئیات محتوی

اصول و تکنیک‌های پیش‌بینی موقعیت‌های خطرناک و پیشگیری از بروز حادثه

رانندگی تدافعی نوعی از رانندگی است که علی رغم شرایط اطراف و اعمال راننده های دیگر، جان، زمان و پول انسانها را نجات میدهد. با استفاده از آموزشهای رانندگی تدافعی می توان با پیش بینی موقعیتهای خطرناک و اشتباهات دیگران خطرات و خسارات رانندگی را کاهش داد. افزایش ایمنی راننده و سرنشینان، کاهش مصرف سوخت، کمتر شدن استهلاک وسیله نقلیه و تبدیل خسارات حداکثری به حداقلی از مهمترین مزایای استفاده از تکنیکهای رانندگی تدافعی می باشد.
سالهاست که در کشورهای پیشرفته، رانندگی تدافعی، در فرآیندی دائمی و مستمر به رانندگان آموزش داده می شود. در این کشورها بر خلاف کشورهایی که آمار تصادفات آنها بالاست، رانندگان پس از اخذ گواهینامه به حال خود رها نمی شوند بلکه به روشهای مختلف، آموزشهای تکمیلی و تکنیکهای رانندگی تدافعی و حرفه ای به آنها آموخته می شود.
 
 
برای سفارش کتاب به drivershop.ir مراجعه نمایید.