88244120 mail@persianrace.com

جزئیات محتوی

دوره ترکیبی تدافعی، اتفای حریق و کمک های اولیه به سفارش کارفرما
دوره ترکیبی استراتژیک، آفرود و تدافعی به سفارش کارفرما
دوره ترکیبی تدافعی، آفرود و استراتژیک به سفارش کارفرما
دوره ترکیبی تدافعی، اتفای حریق و کمک های اولیه به سفارش کارفرما
دوره ترکیبی استراتژیک، آفرود و تدافعی به سفارش کارفرما
دوره ترکیبی تدافعی، آفرود و استراتژیک به سفارش کارفرما