88244120 mail@persianrace.com

جزئیات محتوی

اصول نگهداری و تعمیرات-مهندس فراهانی
اصول نگهداری و تعمیرات-مهندس فراهانی
اصول نگهداری و تعمیرات-مهندس فراهانی
اصول نگهداری و تعمیرات-مهندس فراهانی

نگهداری و تعمیرات خودرو:

یکی از ارکان مهم برای کاهش هزینه های تعمیرات خودرو، یادگیری نحوه نگهداری و تعمیرات جزئی خودرو است. با توجه به هزینه های بالای تعمیرات، یک راننده حرفه ای بایست از عیب های بوجود آمده در خودرو خود آگاهی داشته باشد تا بتواند در زمانی مناسب آن را تعمیر کند و یا آن را به تعمیرگاه ببرد و با این کار جلو افزایش هزینه‌ها را بگیرد.

همچنین مدیران مجموعه های دارای ناوگان باید به این موضوع توجه داشته باشند  که با آموزش رانندگان خود می‌توانند در جهت کاهش سنگین نگهداری و تعمیرات خودرو صرفه جویی کرده و منابع مالی حفظ شده از این طریق را صرف نیاز های دیگر سازمان یا شرکت کنند و باعث افزایش بهره‌وری سیستم شوند.

یکی دیگر از مزایای آموزش نگهداری و تعمیرات، افزایش راندمان و کاهش زمان تلف شده ناشی از خرابی ناوگان است. که برای شرکت های حرفه ای بسیار حائز اهمیت است.