88244120 mail@persianrace.com

جزئیات محتوی

سمینار ایمنی و آتش نشانی-دکتر حجازی
دوره استراتژیک ویژه آتش نشانی-دکتر حجازی
دوره ایمنی رانندگی استراتژیک-مهندس فراهانی
دوره استراتژیک ویژه آمبولانس-مهندس فراهانی
سمینار ایمنی و آتش نشانی-دکتر حجازی
دوره استراتژیک ویژه آتش نشانی-دکتر حجازی
دوره ایمنی رانندگی استراتژیک-مهندس فراهانی
دوره استراتژیک ویژه آمبولانس-مهندس فراهانی

رانندگی استراتژیک
 رانندگی تهاجمی ویژه افرادی می باشد که "زمان" نقش مهمی در اجرای وظیفه شغلی آنها ایفا می نماید. مانند رانندگان آتش نشانی، آمبولانس، پلیس، حراست، انتظامات و غیره. در این دوره ها رانندگان می آموزند که چگونه در شرایط پرفشار شغلی و زمانی که میزان ترشح هورمون آدرنالین در بالاترین سطح آن قرار می گیرد مانند حین ماموریت یا رانندگی با سرعت بالا یا تعقیب و گریز، تسلط خود را بر وسیله نقلیه حفظ نموده و ماموریت را در شرایط ایمن برای خود و سایرین به انجام برسانند. 
استانداردهای بین المللی بر اجرای مرتب این دوره ها برای پرسنلی که مشاغل حساس دارند تاکید ویژه دارند. بطور مثال موارد زیر در  استانداردهای بین المللی NFPA 1002 و NFPA 1451  که استاندارد بین المللی برنامه آموزشی عملیاتی خودروهای خدمات اورژانس و آتش نشانی می باشد، الزام گردیده است:
 
-   قبل از آنکه افراد مجوز راندن خودروها و تجهیزات را دریافت نمایند، باید آموزش های رانندگی مناسب با وظایف و مسئولیت های خود ببینند.
-  آموزش رانندگی باید برای همه اعضا با فواصل زمانی مورد نیاز فراهم شود تا اینکه  نیازمندی های این فصل برآورده شود اما نباید کمتر از دوبار در سال باشد. 
-   آموزش سالانه رانندگی باید شامل تمرینات عملی با استفاده از خودروهایی باشد که از راننده انتظار می رود آن خودروها را براند. 
-  هر زمانی که تغییرات در رویه ها يا فناوری رانندگی در محیط کاری ایجاد می شود، آموزش های لازم باید برای تمام اعضای مرتبط برگزار شود.  
-  هر زمانی که خودروهای جدید يا نا آشنا وارد محیط کار می شوند، باید آموزش های لازم برای راندن و به کارگیری این خودروها برای تمام اعضای مرتبط فراهم شود. 
-  همه اعضا باید آموزش ببینند و لازم است که اصول و تکنیک های رانندگی تدافعی را در شرایط اضطرای و غیراضطراری تمرین کنند. 
-  برنامه آموزش رانندگی باید شامل اطلاعاتی در مورد خطرات احتمالی رانندگی در مسیرهای ناهموار بیرون شهری باشد، و لازم است که رویه های عملیاتی استاندارد مکتوبی را توسعه دهد که شامل لیستی از مسیرهای ناهموار  غیر از جاده های آسفالت و سخت باشد که رانندگی در آنها بلامانع است. 
 
 
روشهای اجرای این دوره: 
- کلاس های تئوری و عملی یک یا دو روزه
- دوره های ویژه رانندگان آمبولانس و آتش نشانی
- دوره های ویه رانندگان مدیرا، حراست، انتظامات و ...
- دوره های خاص و ترکیبی طبق نیاز و سفارش متقاضی