88244120 mail@persianrace.com

جزئیات محتوی

دوره آفرود عملی در اقلیم جنگلی-مهندس فراهانی
دوره کارگاهی و عملی برف و یخ-مهندس فراهانی
دوره آفرود آبی خاکی-مهندس فراهانی و دکتر حجازی
دوره آفرود کارگاهی-مهندس فراهانی
دوره آفرود عملی در اقلیم جنگلی-مهندس فراهانی
دوره کارگاهی و عملی برف و یخ-مهندس فراهانی
دوره آفرود آبی خاکی-مهندس فراهانی و دکتر حجازی
دوره آفرود کارگاهی-مهندس فراهانی

رانندگی آفرود (خارج از آسفالت – ویژه خودروهای سبک و سنگین)

آیا شرایط شغلی شما ایجاب می کند که در مسیرهای خارج از آسفالت، ناهموار و بی راهه ها رانندگی کنید؟ 
آیا حوادث و هزینه های خودروهای سبک و سنگین سازمان شما که در مسیرهای خارج از آسفالت رانده می شوند زیاد است؟
دوره های تخصصی آموزش ایمنی و رانندگی در مسیرهای خارج از آسفالت، ناهموار و بی راهه ها ویژه افرادی می باشد که بر حسب وظیفه شغلی یا علاقه خود در خارج از مسیرهای آسفالت رانندگی می نمایند. راندن در مسیرهای خارج از آسفالت نیازمند فراگیری تکنیکهای مخصوص و یادگیری اطلاعات تخصصی مربوط به این کار می باشد. بطور مثال آشنایی با انواع مسیرهای آفرود و بسترهای مختلف مسیر، نحوه راندن در مسیرهای خارج از آسفالت با توجه به نوع مسیر، تکنیکهای عبور از سراشیبی و سربالایی های خاکی و سنگلاخ با شیب های مختلف و ثابت و متغیر، تکنیکهای عبور از آب، گل و لای، برف و یخ و شرایط خاص، تکنیکهای نجات از شرایط بحرانی، آموزش ایمنی در آفرود و سایر موارد از جمله سرفصل هایی است که در این دوره ها آموزش داده می شوند.
 
روشهای اجرای این دوره: 
-  کلاس های تئوری و عملی دو روزه آموزش رانندگی با خودروهای سواری شاسی بلند و 4X4 در مناطق صعب العبور و خارج از آسفالت
-  کلاس های تئوری و عملی دو یا سه روزه  آموزش رانندگی با خودروهای سنگین 6X6 و 8X8 در مناطق صعب العبور و خارج از آسفالت
-  دوره های خاص و ترکیبی طبق نیاز و سفارش متقاضی