88244120 mail@persianrace.com

جزئیات محتوی

سمینار تدافعی -دکتر حجازی
دوره تدافعی کارگاهی-مهندس فراهانی
دوره تدافعی-دکتر حجازی
دوره رانندگی تدافعی-مهندس یادگاری
سمینار تدافعی -دکتر حجازی
دوره تدافعی کارگاهی-مهندس فراهانی
دوره تدافعی-دکتر حجازی
دوره رانندگی تدافعی-مهندس یادگاری

رانندگی تدافعی

نوعی از رانندگی است که بدون توجه به شرایط اطراف و اعمال راننده های دیگر جان، زمان و پول انسانها را نجات میدهد. با استفاده از آموزشهای رانندگی تدافعی می توان با پیش بینی موقعیتهای خطرناک و اشتباهات دیگران خطرات و خسارات رانندگی را کاهش داد. افزایش ایمنی راننده و سرنشینان، کاهش مصرف سوخت، کمتر شدن استهلاک وسیله نقلیه و تبدیل خسارات جانی به مالی و خسارات حداکثری به حداقلی از مهمترین مزایای استفاده از تکنیکهای رانندگی تدافعی می باشد.

مهارت های رانندگی تدافعی منافع بسیاری برای کسانی که آنها را فرا می گیرند به همراه دارد و به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها، گذراندن این دوره ها برای همه افراد جامعه مانند اساتید دانشگاه، مهندسین، پزشکان، وزرا و وکلا، نمایندگان مجلس، نظامیان عالی رتبه، مدیران برجسته، دانشمندان، نخبگان، پرسنل و کارمندان متخصص سازمان ها و کلیه افرادی که جامعه برای رساندن آنها به جایگاه فعلیشان هزینه های زیادی را متحمل شده است یک الزام می باشد. البته این الزام برای سایر افراد جامعه هم به روشهای تشویقی، اجباری و اختیاری اعمال می شود. تا با بیشتر شدن دانش علمی و مهارت های عملی رانندگان و اشنا شدن هرچه بیشتر آن ها با تکنیک های رانندگی تدافعی، احتمال وقوع سوانح رانندگی کاهش یابد.
پرشین ریس مفتخر بوده که در یک دهه گذشته این دوره را در بیش از صد شهر کشور و برای ده ها هزار نفر برگزار نموده است. باز خورد و ارزیابی های مثبت از سوی کارفرمایان محترم بیانگر اثربخشی این دوره ها می باشد. 
 
 
روشهای اجرای این دوره: 
-  سمینارهای گروهی
-  کلاس های تئوری 
-  کلاس های تئوری و کارگاهی 
-  کلاس های تئوری و عملی 
-  دوره های خاص و ترکیبی طبق نیاز و سفارش متقاضی
-  کلاسهای تخصصی رانندگی تدافعی با رویکرد شغلی ویژه خودروهای سنگین و ماشین آلات
 
این دوره برای افراد زیر مناسب می باشد:
-  افرادی که در آستانه اخذ گواهینامه می باشند (15 تا 18 سال)
-  رانندگان خودروهای سبک
-  رانندگان خودروهای سنگین
-  راکبان موتورسیکلت
-  اعضای خانواده و سرنشینان خودرو
-  کلیه افرادی که به هر نوعی با امر رانندگی در ارتباط می باشند