88244120 mail@persianrace.com

کتاب‌های آموزشی

رانندگی تدافعی

رانندگی تدافعی

اصول و تکنیک‌های پیش‌بینی موقعیت‌های خطرناک و پیشگیری از بروز حادثه

+ اطلاعات بیشتر
رانندگی حرفه ای

رانندگی حرفه ای

رانندگی تدافعی پیشرفته یا رانندگی حرفه ای

+ اطلاعات بیشتر
رانندگی استراتژیک/تهاجمی

رانندگی استراتژیک/تهاجمی

رانندگی استراتژیک/تهاجمی ویژه افرادی که بنابر نیاز شغلی نیاز به استفاده از تکنیک‌های خاص دارند.

+ اطلاعات بیشتر
رانندگی آفرود

رانندگی آفرود

رانندگی آفرود (خارج از آسفالت)

+ اطلاعات بیشتر
اصول و تکنیک‌های حرکات نمایشی با اتومبیل

اصول و تکنیک‌های حرکات نمایشی با اتومبیل

اصول و تکنیکهای اجرای حرکات نمایشی با اتومبیل

+ اطلاعات بیشتر
اصول و تکنیکهای نگهداری وسیله نقلیه

اصول و تکنیکهای نگهداری وسیله نقلیه

اصول و تکنیکهای نگهداری وسیله نقلیه با توجه به استانهای ایران

+ اطلاعات بیشتر
رانندگی با ماشینهای حمل و نقل عمومی

رانندگی با ماشینهای حمل و نقل عمومی

رانندگی با ماشینهای حمل و نقل عمومی و سنگین

+ اطلاعات بیشتر